Watson Machinery (Hồng Kông)

CHUYÊN GIA VỀ NĂNG LƯỢNG CHẤT LỎNG

Từ đầu những năm 1970, Watson Machinery Ltd. (Hồng Kông) đã cung cấp các thiết bị công nghiệp cao cấp trong khu vực trong hơn bốn thập kỷ.

VỀ CHÚNG TÔI

THÊM VÀO BÁO GIÁ BỎ KHỎI BÁO GIÁ