Dịch vụ & Sửa chữa - Thủy lực, Khí nén, Xây dựng Hệ thống

Chúng tôi cung cấp tư vấn chung cùng nhiều dịch vụ kỹ thuật. Xin vui lòng liên hệ và cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn. Đối với các ứng dụng mới, chúng tôi có thể đề xuất các hệ thống riêng. Đối với việc sửa chữa, hãy lưu ý rằng trong một số trường hợp, việc thay thế các bộ phận (đặc biệt là các bộ phận khí nén) có thể tiết kiệm hơn so với việc sửa chữa.  

Chúng tôi cũng nhận lắp ráp ống thủy lực, uốn ống thủy lực, cung cấp cụm van phân phối theo yêu cầu, dịch vụ lắp đặt, và 'Bộ phận kỹ thuật Trưởng' của chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tự động hóa công nghiệp làm riêng theo yêu cầu.

Vui lòng liên hệ technical@watsonml.com, sử dụng Mẫu liên hệ, hay gọi chúng tôi qua số +852 2388-2313.

Dịch vụ kỹ thuật 

Custom Pneumatic ManifoldPneumatic/Hydraulic System Design (Hong Kong)Pneumatic System DesignerGeneral Pneumatic Consult (Hong Kong)
Cụm van phân phối khí nén theo yêu cầuThiết kế hệ thống khí nén/thủy lực (Cảm biến, tự động hóa công nghiệp, điều khiển logic) Tư vấn hệ thống khí nén (Phân tích hiệu quả, Kiểm tra rò rỉ, Xử lý sự cố) Tư vấn chung
Repairs
Hydraulic Cylinder Repair Hong KongSeal Kit Repair (Hong Kong) Parker Taiyo TAM4 Repair Diagnosis
Sửa chữa thiết bị truyền động thủy lực/khí nénTahy thế gioăng phớt (sửa chữa bộ gioăng phớt)Chẩn đoán lỗi hệ thống
Ví dụ về các dịch vụ cung cấp:

  • Van gió đóng mở bằng khí nén
  • Xử lý vật liệu công nghiệp 
  • Kiểm soát trục thông gió bằng khí nén
  • Tự động hóa sản xuất 
  • Xi lanh và van theo yêu cầu
  • Cụm van phân phối theo yêu cầu
  • Lắp ống thủy lực
  • Uốn ống thủy lực
  • Thay thế xi lanh thủy lực
THÊM VÀO BÁO GIÁ BỎ KHỎI BÁO GIÁ