ống khí nén

Chúng tôi cung cấp ống khí nén với đầy đủ màu sắc và kích cỡ ở Hồng Kông và Châu Á Thái Bình Dương. Sử dụng cho nhà xưởng, nhà máy, ray,  thực phẩm và đồ uống, vv..
Chúng tôi cung cấp các loại ống đặc biệt bao gồm nhưng không giới hạn Dekabon (Aluminium flex), Synflex, Eaton 1300, v.v... Xin hãy liên hệ.
67 products
 • Dekabon (Synflex) 8mm OD Flexible Ống khí nén Black (5 Metres)
 • Dekabon (Synflex) 6mm OD Flexible Ống khí nén Black (5 Metres)
 • Dekabon (Synflex) 18mm OD Flexible Ống khí nén Black (5 Metres)
 • Dekabon (Synflex) 16 OD Flexible Ống khí nén Black (5 Metres)
 • Dekabon (Synflex) 14mm OD Flexible Ống khí nén Black (5 Metres)
 • Dekabon (Synflex) 12mm OD Flexible Ống khí nén Black (5 Metres)
 • Dekabon (Synflex) 10mm OD Flexible Ống khí nén Black (5 Metres)
 • T0806W-20
 • UML12-5M-BU Coiling Tube
 • REEL of PU-8/5 OR Orange OD 8/5
 • REEL of PU-8/5 NL Clear OD 8/5
 • REEL of PU-8/5 Bu Blue OD 8/5
THÊM VÀO BÁO GIÁ BỎ KHỎI BÁO GIÁ