Van cơ

Van điều khiển hướng khí nén cơ học phổ biến trong ngành công nghiệp nói chung. Watson Machinery Ltd cung cấp van con lăn đòn bẩy, van tay, van chân, van nút nhấn, và còn nhiều nữa.

376 products
 • Norgren X3047702 Air Van dẫn hướng
 • Pneumax 224.32.2.1 Roller Lever Valve 3/2 1/4"
 • Camozzi 358 895 G1/8", 5/2 Push Button, Series 3, 4 & VMS Manually Operated Directional Control Valve
 • Camozzi 358 905 G1/8", 5/2 Lever Monostable, Series 3, 4 & VMS Manually Operated Directional Control Valve
 • Camozzi 338 035 3/2 Pneumatic/Spring N/C, Series 3, In-Line Pneumatically Operated Directional Control Valve
 • Norgren S/666/7 Poppet Valve 3/2
 • Norgren S/666/14 Poppet Valve 3/2
 • Norgren M/1553/8 Van cơ (Roller/Spring 3/2 M5)
 • Univer AI-9000 Van cơ Switch
 • Univer CM-400A Spool Valve
 • Univer CL-200A Spool Valve
 • Univer CL-123A Spool Valve
THÊM VÀO BÁO GIÁ BỎ KHỎI BÁO GIÁ