Động cơ khí

Động cơ chạy bằng khí nén dùng cho tất cả các ứng dụng công nghiệp. Độ tin cậy cao. Không có rủi ro nhiễm bẩn, hoàn hảo cho môi trường nhạy cảm. Chúng tôi là nhà phân phối động cơ khí hàng đầu Hồng Kông.

70 products
 • Parker Taiyo TAM4-010LG015 Radial Piston Motor khí nén
 • Parker Taiyo TAM4-030BG200 Radial Piston Air Motor
 • Parker Taiyo TAM4-030BG160 Radial Piston Air Motor
 • Parker Taiyo TAM4-030BG120 Radial Piston Air Motor
 • Parker Taiyo TAM4-030BG100 Radial Piston Air Motor
 • Parker Taiyo TAM4-030BG080 Radial Piston Air Motor
 • Parker Taiyo TAM4-030BG060 Radial Piston Air Motor
 • Parker Taiyo TAM4-030BG050 Radial Piston Air Motor
 • Parker Taiyo TAM4-030BG040 Radial Piston Air Motor
 • Parker Taiyo TAM4-030BG030 Radial Piston Air Motor
 • Parker Taiyo TAM4-030BG020 Radial Piston Air Motor
 • Parker Taiyo TAM4-030BG015 Radial Piston Air Motor
THÊM VÀO BÁO GIÁ BỎ KHỎI BÁO GIÁ