Tognella

Tognella là nhà sản xuất thiết bị thủy lực cao cấp của Ý bao gồm van kim, van điều khiển hướng, van kiểm tra, khớp nối và các sản phẩm khác. Họ là nhà sản xuất các sản phẩm thủy lực hàng đầu Hồng Kông.

53 products
 • Tognella 1251/5-01-14 210 bar 1 way Needle Valve Kiểm soát lưu lượng
 • Tognella 290-01-14 Gauge Isolator Needle Valve
 • Tognella 257/6-100 Check Valve
 • Tognella 2260/6-14 Check Valve
 • Tognella 221/1-38 Ball Valve
 • Tognella FT-P27HP300R14SS Pressure Switch 20-300bar, max600bar, with connector
 • Tognella FT-P24SP20AR14SS Pressure Switch 10-20bar, max.300bar
 • Tognella FT-P24SP200AR14SS Pressure Switch 50-200bar, max.300bar
 • Tognella FT-KT011 Pressure Switch
 • Tognella FT-573/R10AR14SS Pressure Switch 1-10bar. max.250bar
 • Tognella 291-05-14 Gauge Isolator Needle Valve
 • Tognella 291-14 Gauge Isolator Needle Valve
THÊM VÀO BÁO GIÁ BỎ KHỎI BÁO GIÁ