Đồng hồ đo áp suất

Watson Machinery (Hồng Kông) phân phối đồng hồ đo áp suất bằng thép không gỉ (304, 316, v.v.) với nhiều kích cỡ và loại khác nhau bao gồm chân sau, chân đứng, mặt số lớn, mặt số nhỏ, Bourdon tubes và kỹ thuật số.

77 products
 • Watson Stainless Steel 250K FA Gắn mặt sau Đồng hồ đo áp suất
 • Watson Stainless Steel 150K FA Gắn mặt sau Đồng hồ đo áp suất
 • Watson Stainless Steel 100K FA Gắn mặt sau Đồng hồ đo áp suất
 • Watson Stainless Steel 60K FA Gắn mặt sau Đồng hồ đo áp suất
 • Watson Stainless Steel 25K FA Gắn mặt sau Đồng hồ đo áp suất
 • Watson Stainless Steel 20K Flange Gắn mặt sau Đồng hồ đo áp suất
 • Watson Stainless Steel 10K FA Gắn mặt sau Đồng hồ đo áp suất
 • Watson Stainless Steel 10K Gắn dưới đáy 1/8" Đồng hồ đo áp suất OD40
 • Watson Stainless Steel 700K Gắn mặt sau Đồng hồ đo áp suất
 • Watson Stainless Steel 400K Flange Gắn mặt sau Đồng hồ đo áp suất
 • Watson Stainless Steel 400K Gắn mặt sau Đồng hồ đo áp suất
 • Watson Stainless Steel 250K Gắn mặt sau Đồng hồ đo áp suất
THÊM VÀO BÁO GIÁ BỎ KHỎI BÁO GIÁ