SMC CQ2B12-01-90500 Pneumatic Cylinder

SMC CQ2B12-01-90500 Xi lanh khí nén

Regular price
US$72.80
Sale price
US$72.80

CQ2 12mm bore.

Technical Specifications

Action: Double-Acting
Bore 12mm
Maximum Operating Pressure 1Mpa
Maximum Operating Temperature +70C
Minimum Operating Temperature -10C

THÊM VÀO BÁO GIÁ BỎ KHỎI BÁO GIÁ