Jufan AL-40-150 Pneumatic Cylinder - Watson Machinery Hydraulics Pneumatics
Jufan AL-40-150 Pneumatic Cylinder - Watson Machinery Hydraulics Pneumatics

Jufan AL-40-150 Xi lanh khí nén

Regular price
US$59.60
Sale price
US$59.60

Stroke: 40

Bore: 150

Made in Taiwan

THÊM VÀO BÁO GIÁ BỎ KHỎI BÁO GIÁ