Jufan AL-40-175 Pneumatic Cylinder - Watson Machinery Hydraulics Pneumatics

Jufan AL-40-175 Xi lanh khí nén

Regular price
US$134.60
Sale price
US$134.60

Bore: 40

Stroke: 175

(Made in Taiwan)

THÊM VÀO BÁO GIÁ BỎ KHỎI BÁO GIÁ