Jufan AL-40-200 Pneumatic Cylinder - Watson Machinery Hydraulics Pneumatics
Jufan AL-40-200 Pneumatic Cylinder - Watson Machinery Hydraulics Pneumatics

Jufan AL-40-200 Xi lanh khí nén

Regular price
US$63.60
Sale price
US$63.60

Bore: 40mm

Stroke: 200mm 

(Made in Taiwan)

THÊM VÀO BÁO GIÁ BỎ KHỎI BÁO GIÁ