Jufan AL-50-25 Pneumatic Cylinder - Watson Machinery Hydraulics Pneumatics
Jufan AL-50-25 Pneumatic Cylinder - Watson Machinery Hydraulics Pneumatics

Jufan AL-50-25 Xi lanh khí nén

Regular price
US$58.00
Sale price
US$58.00

Bore: 50mm

Stroke: 25mm

(Made in Taiwan)

THÊM VÀO BÁO GIÁ BỎ KHỎI BÁO GIÁ