Jufan AL-50-75 Pneumatic Cylinder - Watson Machinery Hydraulics Pneumatics
Jufan AL-50-75 Pneumatic Cylinder - Watson Machinery Hydraulics Pneumatics
Jufan AL-50-75 Pneumatic Cylinder - Watson Machinery Hydraulics Pneumatics

Jufan AL-50-75 Xi lanh khí nén

Regular price
US$60.10
Sale price
US$60.10

Bore: 50mm

Stroke: 75mm

THÊM VÀO BÁO GIÁ BỎ KHỎI BÁO GIÁ