Jufan AL-50-125 Pneumatic Cylinder - Watson Machinery Hydraulics Pneumatics
Jufan AL-50-125 Pneumatic Cylinder - Watson Machinery Hydraulics Pneumatics

Jufan AL-50-125 Xi lanh khí nén

Regular price
US$68.00
Sale price
US$68.00

Bore: 50mm

Stroke: 125mm

(Made in Taiwan)

THÊM VÀO BÁO GIÁ BỎ KHỎI BÁO GIÁ