Jufan AL-50-250 Pneumatic Cylinder - Watson Machinery Hydraulics Pneumatics
Jufan AL-50-250 Pneumatic Cylinder - Watson Machinery Hydraulics Pneumatics
Jufan AL-50-250 Pneumatic Cylinder - Watson Machinery Hydraulics Pneumatics

Jufan AL-50-250 Xi lanh khí nén

Regular price
US$82.50
Sale price
US$82.50

Bore: 50mm

Stroke: 250mm

(Made in Taiwan)

THÊM VÀO BÁO GIÁ BỎ KHỎI BÁO GIÁ