Jufan AL-50-300 Pneumatic Cylinder - Watson Machinery Hydraulics Pneumatics

Jufan AL-50-300 Xi lanh khí nén

Regular price
US$107.50
Sale price
US$107.50

Bore: 50mm

Stroke: 300mm

(Made in Taiwan)

THÊM VÀO BÁO GIÁ BỎ KHỎI BÁO GIÁ