Jufan AL-80-250 Pneumatic Cylinder - Watson Machinery Hydraulics Pneumatics

Jufan AL-80-250 Xi lanh khí nén

Regular price
US$162.00
Sale price
US$162.00

Bore: 50mm

Stroke: 250mm

(Made in Taiwan)

THÊM VÀO BÁO GIÁ BỎ KHỎI BÁO GIÁ