Jufan AL-100-75 Pneumatic Cylinder - Watson Machinery Hydraulics Pneumatics
Jufan AL-100-75 Pneumatic Cylinder - Watson Machinery Hydraulics Pneumatics
Jufan AL-100-75 Pneumatic Cylinder - Watson Machinery Hydraulics Pneumatics
Jufan AL-100-75 Pneumatic Cylinder - Watson Machinery Hydraulics Pneumatics

Jufan AL-100-75 Xi lanh khí nén

Regular price
US$121.70
Sale price
US$121.70

Bore: 100mm

Stroke: 75mm

(Made in Taiwan)

THÊM VÀO BÁO GIÁ BỎ KHỎI BÁO GIÁ