Jufan AL-100-200 Pneumatic Cylinder - Watson Machinery Hydraulics Pneumatics

Jufan AL-100-200 Xi lanh khí nén

Regular price
US$172.30
Sale price
US$172.30

Bore: 100mm

Stroke: 200mm

(Made in Taiwan)

THÊM VÀO BÁO GIÁ BỎ KHỎI BÁO GIÁ