Jufan AL-100-350 Pneumatic Cylinder - Watson Machinery Hydraulics Pneumatics

Jufan AL-100-350 Xi lanh khí nén

Regular price
US$211.00
Sale price
US$211.00

Bore: 100mm

Stroke: 350mm

(Made in Taiwan)

THÊM VÀO BÁO GIÁ BỎ KHỎI BÁO GIÁ