(CTC-8-04) Watson Đầu nối khí nén Straight Connector Push-In Fitting 8mm to 1/2" Thread BSP (Made in Taiwan)

Regular price
US$3.40
Sale price
US$3.40

THÊM VÀO BÁO GIÁ BỎ KHỎI BÁO GIÁ