(CTB-8-03) Watson Pneumatic Fitting Branch Tee 8mm to 3/8" Thread BSP (Made in Taiwan)
(CTB-8-03) Watson Pneumatic Fitting Branch Tee 8mm to 3/8" Thread BSP (Made in Taiwan)

(CTB-8-03) Watson Đầu nối khí nén Branch Tee 8mm to 3/8" Thread BSP (Made in Taiwan)

Regular price
US$5.10
Sale price
US$5.10

THÊM VÀO BÁO GIÁ BỎ KHỎI BÁO GIÁ