Uni-D US-20 Solenoid Valve (AC220V/DC24V)
Uni-D US-20 Solenoid Valve (AC220V/DC24V)

Uni-D US-20 Van điện từ (AC220V/DC24V)

Regular price
US$83.60
Sale price
US$83.60

Van điện từ for Water and Steam 3/4"

Max Temp: 130C

THÊM VÀO BÁO GIÁ BỎ KHỎI BÁO GIÁ