Uni-D US-40 (AC220V) Solenoid Valve Max Temp: 130C
Uni-D US-40 (AC220V) Solenoid Valve Max Temp: 130C
Uni-D US-40 (AC220V) Solenoid Valve Max Temp: 130C

Uni-D US-40 (AC220V) Van điện từ Max Temp: 130C

Regular price
US$125.10
Sale price
US$125.10

Comes with AC220v Coil.
THÊM VÀO BÁO GIÁ BỎ KHỎI BÁO GIÁ