(CTB-10-02) Watson Pneumatic Fitting Branch Tee 10mm to 1/4" Thread BSP (Made in Taiwan)
(CTB-10-02) Watson Pneumatic Fitting Branch Tee 10mm to 1/4" Thread BSP (Made in Taiwan)

(CTB-10-02) Watson Đầu nối khí nén Branch Tee 10mm to 1/4" Thread BSP - (CTB-10-02) Đầu nối chữ T 10mm vào gen 1/4" BSP (Sản xuất tại Đài Loan))

Regular price
US$5.10
Sale price
US$5.10

THÊM VÀO BÁO GIÁ BỎ KHỎI BÁO GIÁ