(CTB-10-03) Watson Pneumatic Fitting Branch Tee 10mm to 3/8" Thread BSP (Made in Taiwan)
(CTB-10-03) Watson Pneumatic Fitting Branch Tee 10mm to 3/8" Thread BSP (Made in Taiwan)

(CTB-10-03) Watson Đầu nối khí nén Branch Tee 10mm to 3/8" Thread BSP - Đầu nối chữ T 10mm vào ren 3/8" BSP (Sản xuất tại Đài Loan)

Regular price
US$5.10
Sale price
US$5.10

THÊM VÀO BÁO GIÁ BỎ KHỎI BÁO GIÁ