(CTB-12-02) Watson Pneumatic Fitting Branch Tee 12mm to 1/4" Thread BSP (Made in Taiwan)
(CTB-12-02) Watson Pneumatic Fitting Branch Tee 12mm to 1/4" Thread BSP (Made in Taiwan)
(CTB-12-02) Watson Pneumatic Fitting Branch Tee 12mm to 1/4" Thread BSP (Made in Taiwan)

(CTB-12-02) Watson Đầu nối khí nén Branch Tee 12mm to 1/4" Thread BSP - Đầu nối chữ T 12mm vào gen 1/4" BSP (Sản xuất tại Đài Loan)

Regular price
US$8.16
Sale price
US$8.16

THÊM VÀO BÁO GIÁ BỎ KHỎI BÁO GIÁ