(CTB-12-03) Watson Pneumatic Fitting Branch Tee 12mm to 3/8" Thread BSP (Made in Taiwan)
(CTB-12-03) Watson Pneumatic Fitting Branch Tee 12mm to 3/8" Thread BSP (Made in Taiwan)

(CTB-12-03) Watson Đầu nối khí nén Branch Tee 12mm to 3/8" Thread BSP (Made in Taiwan)

Regular price
US$8.16
Sale price
US$8.16

THÊM VÀO BÁO GIÁ BỎ KHỎI BÁO GIÁ