(CTL-10-02) Watson Pneumatic Fitting Elbow Push-In Fitting 10mm to 1/4" Thread BSP (Made in Taiwan)
(CTL-10-02) Watson Pneumatic Fitting Elbow Push-In Fitting 10mm to 1/4" Thread BSP (Made in Taiwan)

(CTL-10-02) Watson Đầu nối khí nén Elbow Push-In Fitting 10mm to 1/4" Thread BSP (Made in Taiwan)

Regular price
US$3.23
Sale price
US$3.23

THÊM VÀO BÁO GIÁ BỎ KHỎI BÁO GIÁ