(CTL-10-03) Watson Pneumatic Fitting Elbow Push-In Fitting 10mm to 3/8" Thread BSP (Made in Taiwan)
(CTL-10-03) Watson Pneumatic Fitting Elbow Push-In Fitting 10mm to 3/8" Thread BSP (Made in Taiwan)

(CTL-10-03) Watson Đầu nối khí nén Elbow Push-In Fitting 10mm to 3/8" Thread BSP (Made in Taiwan)

Regular price
US$3.91
Sale price
US$3.91

THÊM VÀO BÁO GIÁ BỎ KHỎI BÁO GIÁ