(CTL-10-04) Watson Pneumatic Fitting Elbow Push-In Fitting 10mm to 1/2" Thread BSP (Made in Taiwan)
(CTL-10-04) Watson Pneumatic Fitting Elbow Push-In Fitting 10mm to 1/2" Thread BSP (Made in Taiwan)

(CTL-10-04) Watson Đầu nối khí nén Elbow Push-In Fitting 10mm to 1/2" Thread BSP (Made in Taiwan)

Regular price
US$4.76
Sale price
US$4.76

THÊM VÀO BÁO GIÁ BỎ KHỎI BÁO GIÁ