(CTL-6-02) Watson Pneumatic Fitting Elbow Push-In Fitting 6mm to 1/4" Thread BSP (Made in Taiwan)
(CTL-6-02) Watson Pneumatic Fitting Elbow Push-In Fitting 6mm to 1/4" Thread BSP (Made in Taiwan)

(CTL-6-02) Watson Đầu nối khí nén Elbow Push-In Fitting 6mm to 1/4" Thread BSP (Made in Taiwan)

Regular price
US$2.89
Sale price
US$2.89

THÊM VÀO BÁO GIÁ BỎ KHỎI BÁO GIÁ