(CTL-8-03) Watson Pneumatic Fitting Elbow Push-In Fitting 8mm to 3/8" Thread BSP (Made in Taiwan)
(CTL-8-03) Watson Pneumatic Fitting Elbow Push-In Fitting 8mm to 3/8" Thread BSP (Made in Taiwan)

(CTL-8-03) Watson Đầu nối khí nén Elbow Push-In Fitting 8mm to 3/8" Thread BSP (Made in Taiwan)

Regular price
US$3.57
Sale price
US$3.57

THÊM VÀO BÁO GIÁ BỎ KHỎI BÁO GIÁ