(CTX-8-03) Watson Pneumatic Fitting Branch Y 8mm to 3/8" Thread BSP (Made in Taiwan)

(CTX-8-03) Watson Đầu nối khí nén Branch Y 8mm to 3/8" Thread BSP (Made in Taiwan)

Regular price
US$5.70
Sale price
US$5.70

THÊM VÀO BÁO GIÁ BỎ KHỎI BÁO GIÁ