Mindman MVSC-300-4E2-DC24-G

Mindman MVSC-300-4E2-DC24-G

Regular price
US$129.00
Sale price
US$129.00

G3/8'' 24V DC 5/2-Way Bi-stable Van điện từ 2-8bar MVSC

THÊM VÀO BÁO GIÁ BỎ KHỎI BÁO GIÁ