Mindman MVSC-460-4E2C AC220V Solenoid Valve 5/3 1/2" BSP
Mindman MVSC-460-4E2C AC220V Solenoid Valve 5/3 1/2" BSP

Mindman MVSC-460-4E2C AC220V Van điện từ 5/3 1/2" BSP

Regular price
US$115.30
Sale price
US$115.30

Mindman MVSC SOlenoid Valve. 5 Ports, 3 Positions, G 1/2" Port Connections

(Made in Taiwan)

THÊM VÀO BÁO GIÁ BỎ KHỎI BÁO GIÁ