Mindman MVSC1-220-4E2-AC220-D-G Manifold

Mindman MVSC1-220-4E2-AC220-D-G Cụm van phân phối

Regular price
US$127.20
Sale price
US$127.20

G1/4'' 230V AC 5/2-Way Bi-stable Van điện từ 2-8bar MVSC1

THÊM VÀO BÁO GIÁ BỎ KHỎI BÁO GIÁ