Mindman MVSD-180-4E1 AC110V Solenoid Valve 5/2 1/8" BSP
Mindman MVSD-180-4E1 AC110V Solenoid Valve 5/2 1/8" BSP

Mindman MVSD-180-4E1 AC110V Van điện từ 5/2 1/8" BSP

Regular price
US$40.90
Sale price
US$40.90

AC110V Van điện từ Mindman MVSC Series

5/2, G1/8" BSP (Made in Taiwan)

THÊM VÀO BÁO GIÁ BỎ KHỎI BÁO GIÁ