Mindman MVSN-220-4E2-8A-DC24

Mindman MVSN-220-4E2-8A-DC24

Regular price
US$107.50
Sale price
US$107.50

G1/4'' 24V DC 5/2-Way Bi-stable NAMUR Van điện từ 1.5-8bar MVSN

THÊM VÀO BÁO GIÁ BỎ KHỎI BÁO GIÁ